Olen ratkaisukeskeisen suuntauksen omaava ja erilaisia näkökulmia yhdistävä Valviran laillistama psykoterapeutti. Lisäksi olen kognitiivinen lyhytterapeutti.

Psykoterapiavastaanotollani tarkastellaan ja tutkitaan elämää sekä hyvinvoinnin tekijöitä. Yksilöllisyys on aina lähtökohtana ja keskiössä. Työskentelytapani kutsuu asiakasta tarkastelemaan ja havainnoimaan myös kehon ja mielen yhteyttä. Kehollisuuden huomioiminen osana hyvinvointia toteutuu tapaamisilla erilaisina fokusoituina kysymyksinä sekä mielikuva-, rentoutus-, hengitys- ja liikeharjoituksina. 


2021 Psykofyysisen psykoterapian perusopinnot (Psykofyysinen psykoterapia ry)

2020 Kognitiivinen lyhytterapeutti (Integrum)

2018 Lasten erovertaisryhmäohjaaja (Kasper ry)

         No Kids in the Middle-erovertaisryhmämenetelmäkoulutus

2017 Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Oulun yliopisto)

2007 sosionomi

Lisäksi tutustumista useiden seminaarien ja koulutuspäivien kautta moninaisiin lähestymistapoihin ihmisyyden ymmärtämisen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi.

linkkejä

https://www.psykofyysinenpsykoterapia.fi/

https://ratkes.fi/yhdistys/

https://wisemotionco.com/